Majetkové poměry vs. Svatební den

Když je člověk zamilovaný, nevidí a neslyší. Jediné, co jej zajímá, je štěstí jeho a druhého partnera. Není nic lepšího, než své životy spojit v jeden, svatebním dnem, na který nikdo nezapomene. A proč v tuto krásnou chvíli myslet na něco, co by vám očernilo myšlenky? 


Je to jednoduché. Protože ve chvíli, kdy lidé vstupují do manželství, si nechtějí připouštět, že by mohlo dojít ke krachu. Pokud na to myslí, přece by se nebrali, že? Ale k hádkám, rozporům a různým přím, může dojít i kvůli banalitám, které přerostou v něco velkého a otřesou všemi základy, na kterých byl vztah postaven.


Je důležité si uvědomit, že když vstupujete do manželství, majetek, se kterým jste předtím mohli zacházet sami a jak se vám líbilo, se stává společným jměním manželů a již má na něj právo i váš protějšek. A nezáleží na tom, zda to v době manželství vybudujete sami, nebo společně, spadá tam vše. Seznam těchto položek můžete najít v občanském zákoníku. Jsou ovšem věci, které tam zahrnuty nejsou, jedná se o výlučné vlastnictví, a tam spadá dědictví, dary a věci, které slouží prokazatelně pro potřebu pouze jednoho z manželů.


Co je v dnešní době nejaktuálnější téma, je vlastnictví nemovitosti. Dnes je „in“ odkládat svatbu na „až někdy“, a tak většinou dochází k tomu, že jeden partner je vlastníkem nemovitosti a i po svatbě jím zůstává. Jestli ovšem dojde k rekonstrukci či novému zařízení nemovitosti v době manželství, hodnota tohoto kroku již bude majetkem obou partnerů, právě z toho důvodu, že k tomu došlo už po uzavření sňatku. A pokud nemovitost vlastní oba manželé, tak cokoliv, co by měl jeden v plánu s touto nemovitostí, musí druhý schválit. I katastr nemovitostí neprovede převod, pokud nebude mít souhlas obou právoplatných vlastníků.


Pokud se chcete vyhnout těmto přím a tahanicím, nejjednodušší variantou je dohoda s protějškem dopředu na tzv. zúžení společného jmění manželů. Touto dohodou totiž můžete upravit rozsah majetku a závazků, které se buď stanou, nebo již jsou společným jměním manželů. 


Shrnuto, i když láska má růžové brýle, je důležité se na to podívat střízlivým okem, aby někomu právě ty oči nezůstaly pro pláč.

​​​​​​​

Ovládací prvek Obrázek