Jak financovat nemovitost v dražbě?

V dnešní době se čím dál tím více objevují nemovitosti v dražbě. Cena, za kterou je možné tyto nemovitosti koupit je velmi atraktivní, a to je samozřejmě lákadlem pro potencionálního kupujícího. Jak si tedy můžete takovou nemovitost pořídit a na co je třeba si dávat pozor?

                         

​​​​​​​
Prvním důležitým bodem je prohlídka. Prohlídky jsou vždy ohlášeny dopředu, takže se všichni zájemci můžou podívat, v jakém stavu nemovitost je. Nikdy nikomu nevěřte, pokud se nepřesvědčíte na vlastní oči, popisky se nemusí shodovat s realitou. Běžně se před samotnou dražbou provádějí dvě prohlídky, takže navštivte obě, abyste si ověřili všechna fakta.


Zúčastnit se dražby může ten, kdo má oprávnění nabýt v ČR nemovitost. Za účast nic neplatíte, ale musíte složit dražební jistotu před zahájením samotné dražby. Důležité je si taky spočítat, zda máte dostatek prostředků na doplacení kupní ceny, protože ve chvíli, kdy nebudete moct zaplatit doplatek v plné výši, propadne vám dražební jistota, kterou jste složili. Výši dražební jistoty si určí sám exekutor, ovšem nejčastěji se jedná o 10 % vyvolávací ceny nemovitosti.  Jakmile dojde k úspěšné dražbě pro vás, jste povinni zaplatit částku, za kterou jste nemovitost vydražili, a ihned poté exekutor oznámí změnu vlastnického práva na katastrální úřad a po zapsání do listu vlastnictví jste majitelem.


Rizik spojených s dražbou nemovitosti je mnoho. Nejvíce problematický je samotný odhad ceny, jelikož odhadce nemusí mít dost času na samotnou akci, tj. odhad kvalit a taktéž může dojít k tomu, že se setká s původním majitelem, který nemusí být k jeho osobě vstřícný, protože jeho nemovitost je dražena nedobrovolně. V tu chvíli odhadci nezbývá nic jiného, než určit cenu podle nabídkových cen a ne tržních. U tohoto případu vás upozorníme, že je nejlepší si předem zjistit a informovat se, jak se pohybují ceny podobných nemovitostí v dané lokalitě.


Dalším nepříjemným rizikem může být fakt, že původní majitel se bude novým majitelům mstít. Přeci jen mu berete střechu nad hlavou, tak musíte dopředu počítat s tím, že ač jste nemovitost viděli před dražbou, všechno může být jinak a původní majitel zničí před svým odchodem, co se dá. Je lepší počítat s touto hrůzou a s faktem, že možná bude potřeba rekonstrukce, než pak být nemile překvapen.


A v neposlední řadě, nezapomeňte zkontrolovat, zda není na nemovitost uvaleno věcné břemeno užívání třetí osoby, případně průchod nebo průjezd přes pozemek. Protože věcné břemeno jde za vámi, ve chvíli, kdy se vy stanete novým majitelem, přebíráte i toto břemeno na sebe a původní práva těchto osob se nemění.


Pokud se budete chtít účastnit dražby nemovitosti, je nejlepší si přečíst všechny podmínky, které se k dané dražbě vztahují a i přesto, pokud budete mít problém, můžete kontaktovat buď naše poradce, nebo přímo právníka, kteří s vámi proberou, zda nehrozí ještě jiné riziko.