Darování nemovitosti dětem

V dnešní době je jednoduše nejlevnější nemovitost darovat, než ji nechat zahrnout do pozůstalosti. Proto starší lidé volí tuto variantu a svým dětem byt či dům darují.


Jestliže vlastníte byt či dům za milion korun a necháte si smlouvu sepsat u notáře (což není zapotřebí), podle tarifu zaplatíte cca 7 tisíc korun. Když bude nemovitost zahrnuta v dědickém řízení, zaplatíte téměř dvakrát tolik. Ovšem když tuto nemovitost v rámci rodiny darujete, tak vás čekají jen poplatky za zápis na katastru nemovitostí, ale žádné další výdaje.

Darování je jednoznačně nejlevnější způsob.

Důležité pro toto rozhodnutí jsou samozřejmě vztahy v rodině a možná by nebylo od věci si sjednat služebnost. Do darovací smlouvy dáte odstavec o tom, že i když nemovitost dětem darujete, budete v něm dál bydlet jako doposud. Nezapomeňte do smlouvy uvést vše co nejpodrobněji. To znamená, kdo bude jakou část nemovitosti obývat, jak se budou platit náklady na energie a tak dále. Ve chvíli, kdy je tato služebnost zanesena jako omezení vlastnictví v katastru nemovitostí, má darující definitivní jistotu, že to bude podle jeho „pravidel“.


Pokud dojde ze strany obdarovaného k nějakému „útoku“ na dárce, je možné do jednoho roku od této smlouvy odstoupit. Za takové porušení se považuje například neposkytnutí pomoci darovanému, fyzický útok nebo i nějaká intrika, která může dárce ohrozit. 


V darovací smlouvě musí být jasně uvedeno, v jakém stavu se nemovitost nachází. Darovaný poté podepisuje, že je seznámen se stavem a že dar přijímá. Pokud ovšem dojde k tomu, že obdarovaný přijde na skryté vady daru až po nějaké době, a že náklady na rekonstrukci jsou neúměrné, může dar vrátit.


U tohoto způsobu darování nemovitosti je jednoznačně vidět, že zákon myslí na dárce i obdarované. Proto by starší lidé, kteří vlastní nemovitost a chtějí ji dát svým potomkům, měli přemýšlet nad tím, že darování nemovitosti je nejen velkým darem, ale také jistotou, že vše bude fungovat jako do teď.

​​​​​​​

Ovládací prvek Obrázek