Pronajímáte byt? Nezapomeňte na pojištění.

Pokud jste majitelem bytu, který pronajímáte další osobě, nesete s sebou plno rizik. Ať už podnájemce způsobí škodu na bytě, nebo sousedům, vždy je to odpovědnost majitele, aby vše zaplatil a opravil. Právě proto je vhodné si dobře byt pojistit, aby se předešlo nečekaným „překvapením“.

                            

Ve chvíli, kdy dáte byt do pronájmu, měli byste mít sjednané pojištění nemovitosti. S tím samozřejmě souvisí i ověření toho, jak je byt pojištěný v rámci celého domu. Z tohoto pojištění by totiž mělo být uhrazeny i takové škody, které můžou vzniknout například při požáru.

Pojištění by mělo obsahovat také krytí rizik jako je vandalismus nebo ušlý nájem. Ovšem ušlý nájem by vám byl vyplacen pouze v případě, kdyby byl byt vytopen třeba sousedem a byl neobyvatelný nájemníkem.

Dalším, velmi podstatným pojištěním je pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Toho pojištění kryje rizika, která můžou hrozit třeba ze špatné instalace elektrospotřebičů. Většinou je sjednáváno jako součást pojištění v běžném občanském životě, nebo může být součástí pojištění nemovitosti. Toto pojištění vás kryje i třeba v případě prasklého potrubí, kdy je byt vytopen, nebo při požáru, který vznikne ze zkratu v elektrických rozvodech. 

Když budete byt pronajímat plně vybavený, určitě je důležité se zajímat o pojištění domácnosti. 

Pokud chcete být chráněni ze všech stran, je vhodné si dát do smlouvy poznámku o tom, že pojištění pro nájemce je povinné. Ten by měl mít minimálně sjednáno pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. Pokud chcete mít pojištění pod kontrolou, je možné také toto pojištění zahrnout do měsíčního nájmu, kdy jej bude platit majitel bytu a tím pádem bude nájemce pojištěn po celou dobu užívání bytu.

                                                    

Pokud tedy uvažujete o pronájmu bytu a bojíte se všech možných rizik, obraťte se na naše pojišťovací poradce. Rádi vám poradíme, pomůžete a nastavíme pojištění tak, aby vám vyhovovalo na maximum.